Vad gör vi

Vi erbjuder:

-Par- och familjesamtal
-Individualsamtal
-Föräldrar och ungdomssamtal
-Krissamtal/krisbearbetning
-Sex och samlevnadssamtal

GPF Ledarskap & Organisation-Chefshandledning

-Processhandledning grupp
-Konflikthantering

Göteborgs Privata Familjerådgivning

Vi lever i en tid som ställer höga krav på oss. Hur vi har det i våra relationer påverkar vårt psykiska och fysiska mående.

I olika skeenden i livet utsätts vi för kriser och förändringar som kan göra det svårt för oss att tala med varandra på ett konstruktivt sätt.

Det professionella samtalet erbjuder en möjlighet att komma vidare i dialogen, att utveckla och förändra hur vi ser på varandra.

Många har behov av att få hjälp i sina relationer. Familjerådgivningen vänder sig till enskilda, par och familjer. Vi möter även tonåringar och unga vuxna.

Stor lyhördhet

Vi har utvecklat en stor lyhördhet för vilken väg den enskilde eller paret önskar gå. Det har varit av avgörande betydelse att vi lyckats tydliggöra frågeställningarna och "skräddarsy" en behandling som varit lösningsfokuserad och målinriktad.

Hur många samtal eller hur ofta vi träffas kan variera beroende på vad man önskar uppnå med samtalen. Det är viktigt att det utgår ifrån ditt/era behov

Ibland återkommer man för att få hjälp när nya problemsituationer uppstår. Eller för att underhålla sin relation.