Vilka är vi

Jeanette Ocokoljic

Familjerådgivare
Auktoriserad socionom
Psykodynamisk och familjeterapeutisk vidareutbildning
Utbildad processhandledare i psykosocialt arbete
Med över 25 års erfarenhet av samtalsterapi med enskilda, par, familjer, ungdomar och grupper.

Anne Orrhult

Familjerådgivare
Auktoriserad socionom
Psykodynamisk och familjeterapeutisk vidareutbildning
Med över 25 års erfarenhet av samtalsterapi med enskilda, par, familjer, ungdomar och grupper.

Maria Mannberg

Familjerådgivare
Auktoriserad socionom
Psykodynamisk och familjeterapeutisk vidareutbildning
Utbildad processhandledare i psykosocialt arbete
Med över 25 års erfarenhet av samtalsterapi med enskilda, par, familjer, ungdomar och grupper.